Slöjden börjar i skogen - del 1, vt-18

Slöjden börjar i skogen - del 1, vt-18

Hantverk & konst

Slöjden börjar i skogen (en kurs på åtta tillfällen)
Denna utbildning utgår från trädet i skogen som ämne till föremål som du slöjdar. Utbildningen vänder sig bland annat till dig som vill utveckla ditt slöjdande till en näring.
Vi träffas vid åtta tillfällen som innebär följande fyra helger; 24-25 mars, 12-13 maj, 1-2 september och 10-11 november.
Kursavgiften avser alla fyra kurshelgerna, materialkostnad tillkommer med ca 400 kr.
Vid anmälan här medför att även är anmäld till de andra tre kurshelgerna.

http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/slojdenborjariskogen/

Välkommen med din anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på 0302-158 58, www.sv.se/grsydost eller lerum@sv.se