Småföretags Akademin - Kontrollansvar grund (KA enligt PBL)

Småföretags Akademin - Kontrollansvar grund (KA enligt PBL)

Samhälle

De flesta större byggprojekt kräver en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och bygglagen (PBL). Genom denna kurs får du dokumenterad kunskap inom bygglagstiftning mm.
Hemstudier är obligatoriska. I samband med utbildningen kan man, till extra kostnad, tentera och ansöka om certifiering. Diplom efter genomgången utbildning utdelas.