Småföretagsakademin: Entreprenadjuridik - Intresseanmälan vt 18

Småföretagsakademin: Entreprenadjuridik - Intresseanmälan vt 18

Vid denna utbildning går vi genom grunderna i entreprenadjuridik med fokus på standardavtalet AB 04. OBS. Notera ändring av kursdatum, framskjutet till ht 17, den 4 oktober.

Bl.a. behandlar vi följande punkter och frågor:
- Grundläggande entreprenadrättsliga begrepp
- Parts undersöknings- och upplysningsplikt under anbudstiden
- Formkrav för ÄTA-arbeten; måste dessa alltid beställas skriftligen?
- Under vilka förutsättningar föreligger rätt till tidsförlängning och hinderersättning?
- Hur sent kan man som beställare reklamera fel i entreprenaden?

Detta och mycket mera behandlar vi under vår endagsutbildning.

Kursledare är Eilert Andersson, Advokat på Wistrand Advokatbyrå. Han har lång erfarenhet inom entreprenadrätt, både som partsombud, överbesiktningsman och skiljeman. Därutöver har han tillsammans med Stig Hedberg skrivit boken ÄTA-arbeten.

Välkommen med din intresseanmälan på 0302-158 58, www.sv.se/lerum eller lerum@sv.se
Kurs startar vid tillräckligt många anmälda!
Plats återkommer vi med så fort det är fastställt var kursen hålls.