Småföretagsakademin: Kontrollansvar enl PBL - grund

Småföretagsakademin: Kontrollansvar enl PBL - grund

Övrigt

Kurs i kontrollansvar - grund (KA enl PBL)
De flesta större byggprojekt kräver en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Genom denna kurs får du dokumenterad kunskap inom bygglagstiftning mm. Hemstudier är obligatoriska. I samband med utbildningen kan man, till extra kostnad, tentera och ansöka om certifiering - återkommer snart med länk om villkor för att kunna certifiera sig. Diplom över genomgången utbildning utdelas.

Viktigt att veta:
För att bli certifierad kontrollansvarig krävs teknisk utbildning och erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften. En person som saknar formell utbildning men har minst 10 års erfarenhet kan ändå bli certifierad. Du behöver dessutom ha god kunskap om plan och bygglagen (PBL), plan och byggförordningen (PBF), boverkets byggregler (BBR), europeiska konstruktionsstandarder (EKS) och kontrollplaner. Vid frågor angående detta kontakta certifieringsorganet KIWA på telefonnummer 0455-30 56 00

Ove Bregeus är byggingenjör och arbetar i dag som konsult med bygg- och projektledning, kontroll samt besiktningar. Certifierad KA och entreprenadbesiktningsman.

I samarbete med Alingsås kommun