SmåföretagsAkademin: Miljöutbildning för miljödiplomerade verksamheter - intresseanmälan

SmåföretagsAkademin: Miljöutbildning för miljödiplomerade verksamheter - intresseanmälan

Trädgård, hus och hem

Ett grundkrav för en miljödiplomerad verksamhet är att all personal har genomgått en grundläggande miljöutbildning.
Att personalen har kunskap om miljöfrågor och verksamhetens policy, mål och rutiner är en förutsättning för att ha ett välfungerande miljöarbete. Det gör att all personal känner sig delaktig i miljöledningssystemet och får möjlighet att bidra med förslag, kreativa idéer och input från sitt perspektiv. Utöver delaktighet så bidrar en grundläggande miljöutbildning till att säkerställa att personalen är medveten om sin roll i ett fungerande miljöledningssystem vilket minimeras riskerna för miljöavvikelser och bidrar till utveckling av företaget

I denna kurs visar vi på systematiken i ett fungerande miljöledningssystem och behandlar alla steg i processen mot Miljödiplomering. Dessutom kommer du efter utbildningen att tydligare förstå miljöproblem på ett generellt plan men även koppla specifika miljöproblem till er specifika verksamhet och skapa möjligheter för er att med bakgrund av denna kunskap minska er miljöpåverkan.

OBS! Intresseanmälan. Kursen startar vid fullsatt grupp.
I samarbete med Alingsås kommun och RSM&CO