Ekonomi, Media & kommunikation

Sälja mer med rätt kroppsspråk
Ledare Kicki Eldh
Du som vill kunna sälja mer kan utveckla din säljteknik med att bli ännu bättre på att använda ditt kroppsspråk. Vad kan man behöva lägga märke till i kundens kroppsspråk, beteende, visar han intressesignaler och när är det dags för avslut? Har du koll på vad du själv bör göra under ett säljmöte? Har du koll på vad du brukar göra? Du ska påverka säljande med ditt kroppsspråk. Du skapar redan vid första intrycket bra kontakt med kunden genom öppna och välkomnande gester. Du fortsätter sedan under hela säljsamtalet att ta hjälp och styra med ditt kroppsspråk, så att allt du säger får större kraft och större effekt. Du argumenterar och leder mot avslut genom rätt signaler och rörelser. Kroppsspråket är vårt största språk och vårt bästa påverkansmedel. Med små enkla gester, signaler och tecken kan du få din kund att känna sig säker på sitt köp och du kan ge dem trygghet bara genom att röra dig rätt och precis i rätt tidpunkt. Du vinner nöjda och återkommande kunder och du utvecklar ditt säljande.
13 oktober│ti kl 18-21 (inkl paus)│390 kr│Zoom, länk mailas ut dagen före föreläsningen äger rum