Data & IT

Baskunskaper kring hur du använder din Smartphone. Gäller enbart ANDROID mobiler (ej Iphone)