Stickcafé med Anna Svendsen

Stickcafé med Anna Svendsen

Hantverk

Stickcafé med Anna Svendsen
I samarbete med GB:s Garn i Mölndal
200 kr inkl.kaffe/thé/Anna Svendsen/GB´s Garn, Göteborgsvägen 25
Anmälan till: 031-87 96 60, info@gbsgarn.se.