Stresshanteringskurs för anhöriga

Stresshanteringskurs för anhöriga

Hälsa & välbefinnande

I samverkan med Anhöriglots, Mölndals Stad
Du som lever som anhörig har många gånger stor risk att drabbas av hög stressnivå på grund av orostankar, grubblande eller ältande.
Under kursens gång kommer du få lära dig att identifiera tecken på stress och tänka förebyggande.
Kursen bygger på boken ”Lycka Nu” av Titti Holmér och kursen är öppen för alla oavsett tidigare erfarenhet. Anmälan sker till Studieförbundet Vuxenskolan 0722-003650