Tänk och snickra kök, ht-18

Tänk och snickra kök, ht-18

Tänk och snickra kök - 12-14/10

Det här är kursen för dig som vill bygga ett nytt kök, bygga om, anpassa eller ”modernisera” ett befintligt kök.

Mer information om kursen och dess innehåll:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/tank_och_snickra_kok/
www.slojdochbyggnadsvard.se
Tel: 010-441 43 60
E-post: slojdochbyggnadsvard@vgregion.se

Välkommen med din anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på www.sv.se/grsydost lerum@sv.se eller 0302-158 58