Tegeltak - återläggning av taktegel vid renovering

Tegeltak - återläggning av taktegel vid renovering

Tegeltak - återläggning av taktegel vid renovering
De flesta gamla tegeltak går att rädda även om de ser dåliga ut. Lär dig vad du ska tänka på i vår nya endagskurs!
Kursen kommer att behandla frågan om återläggning av befintligt taktegel i samband med renovering av underlagstak. När kan ett taktegel återanvändas och när bör det kasseras? Vilka motiv finns för att återanvända taktegel?

För mer information, vänligen se:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/tegeltak/

Välkommen med din anmälan på www.sv.se/grsydost lerum@sv.se eller 0302-158 58