Träbildhuggeri

Träbildhuggeri

För mer information om kursen, vänligen se:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/trabildhuggeri/

Välkommen med din anmälan på 0302-158 58, www.sv.se/lerum eller lerum@sv.se