Trädgårdsdesign - grundläggande utformning

Trädgårdsdesign - grundläggande utformning

Trädgård, hus och hem

Kursen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om trädgårdsgestaltning och den övergripande utformningen av trädgården.

Inga förkunskaper krävs.

Vi går igenom trädgårdsstilar och utformningsmetoder. Trädgårdens rumslighet, karaktär, material och beståndsdelar samt rit tekniker
Kursen kombinerar teori med praktiska övningar där du får tillfälle att utforma ett eget gestaltningsförslag till din trädgård.
Kursens målsättning är att ge grundläggande kunskaper och arbetsmetoder till att gestalta en övergripande utformning av trädgården.

Kurstid: kl. 10-16 med paus för lunch kl. 12-13

Kursmaterial: Medtag rit och skissmaterial samt skalenlig tomtkarta (1:100 eller 1:200) för er som vill arbeta utifrån ert eget projekt.
Boken, Allt om trädgård av Marie och Björn Hansson rekommenderas (ISBN 978-91-27-02548-6).