Samhälle

Linda Bergwall berättar om polisens arbete kring trygghet i vardagen och ni ställer frågor.