Vi riktar oss till dig som vill fördjupa ditt kunnande om våld i nära relation eller som har ett speciellt intresse för äldres situation.
Vi använder oss av boken "Våldet går inte i pension".
Anmälan till SV Mölndal: 031-874746
Ta kontakt med Frideborg för mer info tf 031-27 10 89
OBS! Datum och lokal är än så länge preliminära men anmälgärna ditt intresse så kontaktar vi er!