Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Beteendevetenskap

En diskussionscirkel som riktar sig till både drabbade, anhöriga och andra intresserad.
Vi kommer att, med utgångspunkt i boken Kvinnofridsmyten av Kristina Loveby, diskutera kring ämnet kvinnofridskränkning.

Vad är våld?
Våldcykel
Hur kan man fråga?
Hur vanligt är det?
Vad ingår i våldet?
Hur ser våldet ut?
Vem blir utsatt?
Normaliseringsprocessen?
Hälsokonsekvenser
Lyssna och tro

Ingen avgift.