Vård och beskärning av träd, ht-18

Vård och beskärning av träd, ht-18

Trädgård, hus och hem

Under denna kurs får du lära dig teori och praktik för beskärning av olika trädslag, vid vilken årstid beskärning är lämpligast samt de vanligaste handgreppen för beskärning och skötsel av fruktträd, vårdträd och andra stora träd. Målsättningen är att du efter kursen själv skall kunna ta hand om dina mindre träd och kunna bedöma vårdbehovet på de större.
Kursledaren Anders Green är professionell arborist med egen verksamhet som specialiserat sig på trädservice i allmänhet och på trädvård i synnerhet.

Mer information om kursen och dess innehåll:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/vard-och-beskarning-av-trad/
www.slojdochbyggnadsvard.se
Tel: 010-441 43 60
E-post: slojdochbyggnadsvard@vgregion.se

Välkommen med din anmälan på 0302-158 58, www.sv.se/lerum eller lerum@sv.se