Vi väljer tillsammans ut intressanta ämnen, t.ex. länder, "berömda" profiler" eller företeelser. Vi träffas torsdagar 10.00-12.00 varannan vecka och 6 tillfällen per termin.
Frågor, kontakta: Anna-Stina Orstadius 031-44 54 91