Musik, teater

Wiener- och operettmelodier presenterade av kuplettcharmören Bo Fureby.
Piano: Maj-Britt Wallgren
Violin: Johanna Wängberg