Hälsa & välbefinnande

Varför drabbas demenssjuka människor av undernäring, fallolyckor och läkemedelsbiverkningar - kan man förebygga?
Begränsat antal platser, anmäl dig gärna för en säkrad plats via www.sv.se/molndal eller ring 031/874746. Ingen avgift.