Yoga för föräldrar till NPF barn

Yoga för föräldrar till NPF barn

Hälsa & välbefinnande

Yoga för NPF föräldrar
I samverkan med Anhöriglots, Mölndals Stad

Har du barn med särskilda behov? Behöver du en oas? Vill du träffa andra i samma situation?
Välkommen på yogakurs för föräldrar till barn med NPF.
Under kursens 6 tillfällen utövar vi yoga och meditation, samt delar erfarenheter och vardagsliv med varandra.
Anmälan sker till Studieförbundet Vuxenskolan: 0722-003650