Yoga för nybörjare

Yoga för nybörjare

Hälsa & välbefinnande

Är du nyfiken på en yogatradition från Indien där vi tränar kropp, sinne och själ? Vill du öka ditt inre lugn? Vill du släppa prestationskrav och öka din acceptans för dig själv? Då är den här nybörjarkursen i Kundaliniyoga för dig.
Vad ingår i kursen?
Nybörjarkursen hjälper dig att förstå din kropp och ditt sinne mer och du får lära dig att BARA VARA.
De 6 tillfällena är uppdelade i 3 olika moduler med följande teman:

Andningstekniker – andningen hänger direkt ihop med kroppens gas och broms.
Kroppslås – muskelaktivering för att styra energiflödet i kroppen.
Våga lita på ditt flow i övningen – vi tränar på att hitta flowet snarare än att göra perfekt.