Yoga med stol VT-18

Yoga med stol VT-18

Hälsa & välbefinnande

En mjuk yogaform som utförs sittande på, och stående vid, stol och som kan anpassas efter deltagarens behov. Vi landar i kroppen och arbetar oss mjukt och säkert igenom ett program där vi ökar blodgenomströmning i muskler samt rörlighet i leder. Som en röd tråd genom allt vi gör ligger ett stort fokus på medveten närvaro som hjälper oss att minska stress samt öka förmågan att hantera och möta livet som det är.