Lättläst version saknas
Tillbaka

Ali skapar dialog och nya perspektiv i Nyhetscafé

Han kallar sig medborgarjournalist och är en modern folkbildare. När Ali Alabdallah kom till Sverige som flykting från Syrien 2013, tvingades han lämna livet som journalist i hemlandet. Nu driver han Nyhetscafé med samhällsdiskussioner i Landskrona. Ali skapar möten mellan svenskar, nyanlända och beslutsfattare.

Ali Alabdallah flyttade med sin familj till Landskrona och såg att nyanlända, som han själv, måste få mer kunskap om det svenska samhället. Han tänkte att han som är journalist skulle kunna göra något. Idén var att bjuda in nyanlända till ett nyhetscafé på biblioteket där han presenterade svenska nyheter för att sedan tillsammans diskutera dem.

- Jag saknade dialogen mellan medborgare och olika beslutsfattare så jag ville också bjuda in politiker till nyhetscaféerna. Det gjorde jag och de ville gärna komma, alla utom Sverigedemokraterna, säger Ali Alabdallah.

Till varje Nyhetscafé bjuder Ali in en gäst som kan berätta om olika områden i samhället, till exempel om medias roll, om psykisk ohälsa, om bostadsfrågor eller om integration. Till en början kom mest nyanlända och invandrade personer till nyhetscaféerna, men sedan kom allt fler etablerade svenskar och ville lyssna och diskutera.

- Nyhetscaféet har blivit ett slags medborgarjournalistik i Sverige, där jag som utländsk journalist försöker att lyfta fram olika viktiga frågor i samhället utifrån olika perspektiv - nysvenskt perspektiv och gammalsvenskt perspektiv, säger Ali Alabdallah

Alla nyhetscaféer filmas och läggs upp på Youtube. Det är också via sociala medier som Ali når ut och marknadsför nyhetscaféerna. Han blir ofta kontaktad på Facebook av nyanlända med frågor om var de ska vända sig för att få hjälp med allt från busskort till jobb.

- Jag ser hur mycket hjälp nyanlända behöver och hur viktigt det är med kunskap och kontakter i samhället och att kunna svenska. Jag hoppas att nyhetscaféerna kan ge nya svenskar det, säger Ali Alabdallah.

Det brukar komma runt 30 besökare för att delta i Nyhetscafé som numera håller till på Landskrona museum på lördagar. Framgången tror Ali beror på att Nyhetscafé drivs av honom som själv är nyligen invandrad. Besökarna känner då att det är till för dem och vågar gå dit. Men det nysvenska perspektivet gör att det blir intressant även för etablerade svenskar.

- Här kan nya svenskar ta till sig kunskap om hur samhället fungerar och hur debatten går i Sverige, samtidigt får etablerade svenskar kunskap om nyanländas och andra invandrares perspektiv på olika samhällsfenomen, säger Ali Alabdallah.

- Nyhetscafé är modern folkbildning, menar Ali, det är en plattform för matchning mellan nyanlända, etablerade svenskar, civilsamhället, näringslivet, politiker och andra beslutsfattare.

Nu sprider sig Nyhetscafé till andra kommuner. Svalövs kommun har beslutat att ge stöd så att Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med Ali Alabdallah kan genomföra Nyhetscafé i Svalöv med fyra träffar i december och januari. Nyhetscafé kommer också att poppa upp i Helsingborg vid något tillfälle 2017, samtidigt som de fortsätter i Landskrona.

- Jag lägger mycket kraft på Nyhetscafé, men det är en viktig verksamhet. Jag gillar att samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan för det är svårt att göra det ensam, säger Ali Alabdallah.