Tillbaka

Boken Ta makten ska bli app och digitalt samtalsrum för unga

Hösten 2016 släpptes Ta Makten – för att det funkar! skriven av Marie Tomicic och Leone Milton. Det är en bok som handlar om hur unga själva ska kunna ta makten över sitt mående. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan håller författarna nu på att utveckla en digital version av boken.

Ta makten – för att det funkar! utgiven på OLIKA förlag, är en bok som går hem hos såväl unga, som deras föräldrar. Den ligger fortfarande på bokhandlarnas topplistor över mest sålda ungdomsböcker. Nu inleder författarna tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och föreningen Alla barns berättelser, ett arbete med att digitalisera boken för att kunna nå fler unga som upplever psykisk ohälsa.

Tanken är att Ta makten ska utformas som en app och innehålla det bästa och viktigaste ur boken tillsammans med övningar och inspirerande videos. Via appen ska det finnas möjlighet komma till en lärplattform där man kan chatta i grupp med andra unga i sällskap med kunniga vuxna.

- Appen ska vara enkel och rolig att använda, den ska gå att plocka upp och använda några minuter på bussen men även fungera som stöd i klassrummen, i samtal med kuratorn eller med andra unga i det digitala studierum vi utvecklar, säger Leone Milton, en av författarna och som nu arbetar för Studieförbundet Vuxenskolan med digitalisering av boken.

I utvecklingsarbetet kommer ett antal unga engagera sig och tillsammans med dem utformar Studieförbundet Vuxenskolan en idé om hur boken ska byggas digitalt. Ta makten används av många skolkuratorer och Leone Milton är flitigt anlitad som föreläsare på gymnasieskolor och på kuratorkonferenser. Därför bjuds även kuratorer in för att tycka till om hur en digital version av Ta Makten skulle kunna se ut.

- Det är bara de unga själva som kan svar på avgörande frågor som Hur skulle du vilja använda boken digitalt?  Vilka delar är viktiga att ha med?  Även frågor om appens utseende och funktioner och om hur den ska utformas med studierum och gruppverksamhet vill vi få synpunkter på, säger Leone Milton.

Motivet för Studieförbundet Vuxenskolan, som är ett av Sveriges största studieförbund, att satsa på att digitalisera Ta makten – för att det funkar!  är att bidra till att motverka psykisk ohälsa bland unga.

- Den psykiska ohälsan bland unga är ett stort och växande samhällsproblem, där vi som studieförbund redan idag gör många insatser. Genom att digitalisera en så populär och viktig bok som Ta makten, innebär att vi förnyar folkbildningens sätt att arbeta med unga och med stora utmaningar i samhället, säger Åsa Björk, regionchef på Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne.

Samarbetet mellan Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne och föreningen Alla barns berättelser är nytt och i ett första steg ska de tillsammans forma en stabil plattform och säkra finansiering för projektet. På sikt är ambitionen en nationell spridning av den digitaliserade versionen av Ta makten – för att det funkar!