Tillbaka

Britt-Marie Jobacker slutar som regionchef

Efter fem år slutar nu Britt-Marie Jobacker som regionchef för Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne. Britt-Marie tillträder den första september en tjänst som marknadschef för en av Studieförbundet Vuxenskolans största avdelningar SV Skåneland. Åsa Björk blir tillförordnad regionchef. 

- Jag vill tacka Britt-Marie för det goda arbete hon har gjort för Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne, där hon har haft en viktig roll i vårt förnyelsearbete. Jag önskar Britt-Marie all lycka till i det nya arbetet, säger Eva Karin Hempel, ordförande för Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne.

Britt-Marie Jobacker har under sina fem år som regionchef fokuserat på förnyelsen av Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne. Det har handlat både om att hantera strukturomvandlingen från tidigare sju till idag tre verksamhetsavdelningar i Skåne, och om regionkontorets roll som samordnande resurs.

- Det känns rätt och samtidigt spännande att gå in i rollen som marknadschef i en så ny organisation som SV Skåneland, med de utmaningar SV står inför att kunna erbjuda attraktiv folkbildning till allmänheten, säger Britt-Marie Jobacker om sin nya tjänst.

Åsa Björk, idag verksamhetsutvecklare på regionkontoret, går in i rollen som tillförordnad regionchef på heltid. Hon får ansvar att tillsammans med övriga sex medarbetare på regionkontoret genomföra pågående och planerad verksamhet.

- Jag ser stora möjligheter att framöver ytterligare förstärka vår roll som mötesplats, kompetensförsörjare och regional opinionsbildare, säger Åsa Björk om sin nya roll.

Studieförbundet Vuxenskolan fokuserar regionalt i Skåne på insatser inom psykisk ohälsa och etablering av nyanlända, stöd till regionala samarbetsorganisationer och opinionsbildning för folkbildningens roll i regional utveckling.