Tillbaka

Daniel brinner för det idéburna uppdraget

Han ser styrkan i Studieförbundet Vuxenskolans tydliga lokala förankring. Och det är tur det när han blir ny chef för en avdelning som täcker 27 av Skånes 33 kommuner. Möt Daniel Kåreda, smålänning, malmöit och ny avdelningschef för SV Skåneland.

Daniel Kåreda tillträdde tjänsten som avdelningschef i slutet av september och har nu varit igång en knapp månad. Första tiden går åt till att besöka de lokala kontoren och träffa alla medarbetare. Vad är då intrycket av Studieförbundet Vuxenskolan såhär långt?

- Mitt intryck är att vi verkligen är lokala, på riktigt. Vi finns på ställen där andra studieförbund inte finns. Jag ser stora möjligheter för oss att stödja lokalsamhället med vår närvaro, säger Daniel.

Närmast kommer Daniel Kåreda från en tjänst som fritidschef i Svedala kommun, där han hade mycket kontakt med de aktiva studieförbunden och inte minst Studieförbundet Vuxenskolan.

- Jag har sett vad studieförbunden gör och jag ser en viktig uppgift i att få med kommunerna på vårt uppdrag. Vi behöver övertyga kommunerna om att vi kan leverera med god kvalitet och att få med dem som samverkansparter, menar Daniel Kåreda.

Han är en organisationsmänniska som gillar budgetar och årsmöten. Daniel har varit projektledare för Rädda Barnen och sitter idag i förbundsstyrelserna för såväl chefsorganisationen Ledarna som Svenska Skolidrottsförbundet.

Nu ska han alltså leda en organisation med närmare 30 medarbetare, 22 lokalkontor och verksamhet i 27 kommuner. En sammanslagning av fyra tidigare avdelningar till en så stor avdelning kräver såklart förändringar och någon form av omorganisation.

- Vi har påbörjat arbetet med hur avdelningen ska vara organiserad, men ingen vet idag hur det kommer att se ut. Jag träffar alla medarbetare nu och vi har en gemensam process där vi tillsammans ska hitta rätt, säger Daniel Kåreda om sammanslagningen och fortsätter:

- Vi blir stora inom folkbildningen i Skåne. Det ger oss ett ansvar att ta vårt uppdrag på allvar och sköta vår verksamhet professionellt gentemot våra deltagare, våra samarbetspartner inom civilsamhället och gentemot det offentliga.

Han ser demokratiuppdraget som det allra viktigaste för Studieförbundet Vuxenskolan. Att tillgängliggöra samhället för fler och att sprida kunskap som ger människor makt över sitt eget liv. Det kan handla om att arbeta tillsammans med asylsökande och nyanlända, med personer med funktionsnedsättning, med seniorer som står utanför det digitala samhället eller personer med psykisk ohälsa.

Daniel har en stor utmaning framför sig och det var den som gjorde att han sökte jobbet som avdelningschef i en nybildad avdelning. Det och chansen att få jobba med folkbildning i Studieförbundet Vuxenskolan.

- Jag behövde en ny utmaning och den får jag här. Den som har funderingar kring den nya organisationen och vårt arbete över stora delar av Skåne får gärna höra av sig direkt till mig, avslutar Daniel Kåreda.

Du når Daniel på daniel.kareda@sv.se