Tillbaka

Den folkbildande verksamheten är ovärderlig

När Migrationsverkets personal har haft fullt upp med att hantera den akuta boendesituationen för asylsökande, har studieförbunden klivit fram och stått för den allra största delen av sysselsättningen. Det är något som Mårten Mårtensson och Sara Knutsson på Migrationsverket är mycket tacksamma för.

När Mårten Mårtensson tillträdde sin nya tjänst som regional samordnare för Migrationsverket Region Syd i september skulle han fokusera på att organisera sysselsättning på asylboenden i Sydsverige. Men han har tvingats att ägna nästan all tid åt att leta fram boenden åt det historiskt stora antal asylsökanden som kom till Sverige under hösten.

- Boendefrågan var och är fortfarande akut, den har tagit mycket tid från att arbeta med organiserad sysselsättning, vilket är olyckligt eftersom vi har en svår situation för många med långa väntetider och sysslolöshet, säger Mårten Mårtensson.

Idag finns omkring 20 000 asylsökande i Skåne, varav knapp 8 000 bor på asylboenden och lika många i eget boende, främst hos släkt och vänner. Resterande bor på tillfälliga ankomstboenden eller på institutionsboende som HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Att organisera sysselsättning för asylsökande är prioriterat, bara boendefrågan har löst sig. Därför ser Migrationsverket betydelsen av att studieförbunden så snabbt kunnat mobilisera och få igång meningsfull sysselsättning på asylboenden.

- Det studieförbunden gör idag med den folkbildande verksamheten är den stora delen av sysselsättningen för asylsökande, den är mycket betydelsefull, säger Sara Knutsson, expert på Migrationsverkets enhet för mottagningsstöd och etablering.

För Migrationsverket är den organiserade sysselsättningen för asylsökande ett prioriterat arbete. . Myndigheten ser också fördelen med och behovet av att stärka det lokala samarbetet mellan Migrationsverkets lokala enheter och studieförbundens lokala initiativ.

- Studieförbunden har nu ett halvårs erfarenhet av att arbeta på asylboenden, så jag tycker att det finns goda förutsättningar för att öka samverkan, menar Mårten Mårtensson.

Det är förhållandevis lätt att nå de som bor på asylboenden, betydligt svårare att nå de många som bor i eget boende. Här ser Migrationsverket en stor möjlighet att utveckla samverkan och hitta enkla sätt att nå de asylsökande med studieförbundens erbjudande om mötesplatser, språkcaféer, svenskundervisning och annan meningsfull sysselsättning.

- Nu blir det också förbättrade och enklare möjlighet för asylsökande att få reseersättning, vilket underlättar för studieförbunden att starta upp verksamhet som ligger utanför boenden, säger Mårten Mårtensson.

Nationellt har studieförbunden nått fler än 50 000, kanske uppemot 80 000 asylsökande med aktiviteter inom svenskundervisning och samhällsorientering mellan augusti och december.

- Det är så många som ni i studieförbunden lyckats nå, det är mycket imponerande och en helt ovärderlig verksamhet, avslutar Sara Knutsson.