Tillbaka

Folkbildning i etableringsplan för nyanlända

Folkbildning och föreningsliv är i centrum när insatser för att etablera nyanlända flyktingar i samhället utvecklas i Skåne. Genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen och idéburen sektor ska intresserade nyanlända komma in i samhället genom aktiviteter i föreningslivet. Insatserna görs i projektet NAD (Nätverk-Aktivitet-Dialog).

Tanken med aktiviteterna är att de ska främja de nyanländas språkinlärning, sociala kontakter och nätverk samt vara hälsofrämjande. Tre avgörande faktorer för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

- Vi har genomfört pilotprojekt i två skånska kommuner under ett par års tid med gott resultat. Nu växlar vi upp och sprider insatserna till hela Skåne genom fyra delregionala föreningssamordnare, säger projektledaren Henrik Nilsson på Nätverket Idéburen Sektor Skåne som är projektägare.

I delregionen Mellanskåne är det Studieförbundet Vuxenskolan som bistår med en föreningssamordnare för att tillsammans med föreningslivet i åtta kommuner få fram och matcha etableringsfrämjande aktiviteter med nyanländas intressen och kunskap.

- Vi utgår från den nyanländes eget intresse och fria vilja. Min uppgift är att i samarbete med Arbetsförmedlingens handläggare hitta föreningar eller studieförbund som kan erbjuda aktiviteter som passar, säger Joakim Starkenberg på Studieförbundet Vuxenskolan som är föreningssamordnare för Mellanskåne.

Det är stor frihet i vilken typ av aktiviteter som passar, så länge de bidrar till språkträning och sociala kontakter för deltagaren. Här finns exempel på allt från deltagare i matlagningscirklar till insatser som schackledare. Enda kraven är att aktiviteten pågår minst tre tillfällen och att föreningen har en kontaktperson. Aktiviteten skrivs in i deltagarnas etableringsplan via Arbetsförmedlingen och följs då av en schablonersättning till föreningen.

- I Mellanskåne har vi flera spännande aktiviteter på gång, bl a zumba, språkcafé och teckningskurs till sommaren. Föreningar som har en idé får gärna höra av sig, säger Joakim Starkenberg.

Att föreningsliv och folkbildning spelar stor roll visar aktuell forskning vid Malmö Högskola. Människor som är aktiva i föreningar kraftigt ökar sina chanser att hitta en anställning. De sociala nätverken stärks även för dem som deltar i verksamheter som studieförbund anordnar.

- Studieförbunden är ofta de som har de starka lokala nätverken och samlar föreningslivet. Det tillsammans med att studieförbunden har en uppbyggd kapacitet att ta hand om deltagare gör att vi är väldigt glada över att ha flera studieförbund som nära partners i NAD-projektet, säger Henrik Nilsson.

Nu har det livaktiga skånska föreningslivet en gyllene chans att både nå nya målgrupper och göra en viktig samhällsinsats. Är ni en kulturförening, hembygdförening, idrottsförening, humanitär förening, senior- eller juniorförening, kontakta NAD-projektet för att berätta vad ni kan erbjuda och se vad ni kan få tillbaka.

Läs mer om projektet NAD och hitta kontaktuppgifter