Tillbaka

Folkbildning i välfärden - intervjuserie

Folkbildning i välfärden – hur resonerar våra folkvalda politiker i Skåne kring det? Vi genomför en serie mini-intervjuer med aktiva politiker i Skåne, där de får ge sin syn på samverkan med folkbildning för att klara välfärdsutmaningar. Och de får välja vilken politiker de vill skicka frågorna vidare till.

Annette Linander (C), v ordförande i regionstyrelsen Region Skåne

"Samverkan med studieförbund är mycket viktigt och en fortfarande undernyttjad resurs." Läs mer