Lättläst version saknas
Tillbaka

Folkbildningen engagerar många

Folkbildningen har en stark ställning i Sverige och har fått en ökad betydelse under de senaste åren. Mer än en miljon människor deltar varje år i kurser och studiecirklar på folkhögskolor och studieförbund. Folkbildning skapar engagemang, stärker människors inflytande och har förmågan att ta tag i samhällets viktigaste utmaningar. Det konstaterar Åsa Björk på 50-årsjubilerande Studieförbundet Vuxenskolan.

Folkbildningen i Sverige är en verklig folkrörelse. Mängder av människor går kurs på sin fritid för att lära sig mer och utvecklas i sitt favoritämne. Många fler går i studiecirkel genom sitt engagemang i en förening. Och ännu fler besöker ett kulturarrangemang hos studieförbunden som är Sveriges största kulturarena.

- Det är en fantastisk resurs för samhället att en och samma organisation kan erbjuda allt från kurser i italienska för nybörjare, silversmide och släktforskning, till språkcaféer med asylsökande, hoppingivande kurser för personer med psykisk ohälsa och studiecirklar för lokal utveckling på landsbygden, säger Åsa Björk, tf regionchef på Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne.

Studieförbunden agerade snabbt hösten 2015 när många människor på kort tid sökte asyl i Sverige. Snart var de första kurserna i vardagssvenska och samhällskunskap för asylsökande igång. Senare fick studieförbunden uppdrag av regeringen att erbjuda dessa kurser och nu två år senare har mer än 80 000 asylsökande gått kurs hos något studieförbund. Det är mer än hälften av alla som sökt asyl sedan 2015.

- De insatserna förkortar tiden i SFI och underlättar etableringen avsevärt, inte minst tack vare att många också fått kontakt med och nätverk bland svenskar. Vilken oerhörd vinst för samhället det är, säger Åsa Björk.

Andra stora utmaningar som folkbildningen tar sig an är den utbredda psykiska ohälsan, inte minst bland unga. Folkbildningen har en tillåtande miljö och utgår från individens förutsättningar och är därför framgångsrika i att arbeta med personer med psykisk ohälsa. Studieförbundet Vuxenskolan har flera verksamheter igång och arrangerar Skåneveckan för psykisk hälsa på uppdrag av Region Skåne.

- Våra studiecirklar är i sig hälsofrämjande eftersom de stimulerar till engagemang och social kontakt. De får människor att växa i sin egen takt och är en väg tillbaka för många, säger Åsa Björk.

Studieförbunden har ett viktigt uppdrag i att värna och utveckla demokratin. Inte minst är studieförbunden en central del av det svenska föreningslivet och de allra flesta organisationer samarbetar med något studieförbund för att utbilda medlemmar i föreningskunskap eller för att utveckla sin verksamhet. Undersökningar visar också att personer som deltar i studiecirklar i högre grad än andra engagerar sig ideellt.

- Vi stärker demokratin varje dag, vare sig det handlar om att hålla kurser i inflytande och rättigheter för personer på LSS-boende, om medlemskurser om ålderism med SPF Seniorerna eller om att ge personer med intellektuell funktionsnedsättning tillgång till att uttrycka sig på en teaterscen, säger Åsa Björk.

50-årsjubilerande Studieförbundet Vuxenskolan har en framgångsrik tid att se tillbaka på som en plats för lärande för många, men framförallt en utmanande tid att se fram emot med plats för nytänkande.