Tillbaka

Fullsatt på Världsparkinsondagen

Fler än 360 deltagare och fullsatt flera veckor innan arrangemanget. Att det årliga forskningsseminariet som Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar tillsammans med Parkinson Skåne är populärt råder det ingen tvekan om.

Världsparkinsondagen infaller 11 april och temat för årets seminariedag i Aulan på Skånes Universitetssjukhus i Lund var "Påverka din vardag och lev bättre med din sjukdom".

- Samma dag som vi öppnade för anmälningar ringde över etthundra och på ett par dagar var det fullt. Det var till och med en som erbjöd sig att sitta i trappan, trots sin Parkinson, bara hon fick vara med, säger Christina Persson, ansvarig för arrangemanget på Studieförbundet Vuxenskolan.

En av forskarna under dagen var docent Charlotte Erlanson-Albertsson, som redogjorde för sin forskning angående mat och mathållning för de Parkinsondrabbade. Maten har stor betydelse och det är bra att äta rikligt av mat med färger som t ex frukt och bär, fiberrik mat samt fisk. Dessutom är det bra att dricka ca 3 koppar kaffe eller te om dagen!

Andra talare var professor Jan Lexell som presenterade sin forskning om livstillfredsställelse och forskaren Sara Riggare, själv Parkinsondrabbad som forskar om att ta ansvar för sin egen behandling. Dagen avslutades med ett forskarsamtal under ledning av dagens moderator Johan Wester.

- Det sker mycket forskning och framsteg för att behandla Parkinson och vi märker ett stort och ökande intresse för kunskaper om Parkinson. Vårt samarbete med Parkinson Skåne känns oerhört viktigt och vi arrangerar en ny seminariedag på Världsparkinsondagen 2017, säger Christina Persson