Tillbaka

Fyra blir till en i nya SV Skåneland

Inför hösten gör Studieförbundet Vuxenskolan en organisatorisk förändring i Skåne när fyra avdelningar går samman till en ny avdelning under namnet SV Skåneland. Den nuvarande verksamheten och utbudet av kurser och kulturprogram kommer vara opåverkat. Ambitionen är att ge än mer plats för nytänkande i Skånes många kommuner.

Under våren har processen med att låta fyra avdelningar i Skåne gå samman i en ny gemensam organisation. Det formella beslutet fattades i full enighet på en extrastämma den 10 maj. Förändringen är fast förankrad i Studieförbundet Vuxenskolans tre grundorganisationer; LRF, Centerpartiet och Liberalerna.

- Genom att samla våra resurser och kompetenser organisatorisk får vi större möjlighet att erbjuda bra verksamhet. Vi satsar för framtiden för att kunna nå och engagera ännu fler människor med studiecirklar, kurser och kultur, säger Eva Karin Hempel som är ordförande för nya SV Skåneland.

SV Skåneland bildas genom ett samgående mellan SV Västra Skåne, SV Nordöstra Skåne, SV Sydost-Österlen och SV Söderslätt. Avdelningen startar sin verksamhet 1 september. Avdelningen kommer att omfatta 27 av Skånes 33 kommuner.

I och med detta kommer det att finnas tre verksamhetsavdelningar i Skåne där SV Lundabygden och SV Malmö är de andra två. Utöver dessa finns också ett regionkontor med uppgiften att samordna kompetensutveckling, samhällskommunikation och regionövergripande verksamhet.

- Våra kunder, deltagare och samarbetspartners ska inte påverkas, de kommer att hitta oss och våra kurser lika lätt som tidigare och medarbetarna ska kunna utveckla verksamheten på samma fina sätt som tidigare, säger Eva Karin Hempel.

Till hösten möter skåningarna och de skånska föreningarna med andra ord ett samlat, stärkt och nytänkande Studieförbundet Vuxenskolan.