Tillbaka

Hiphop är vår tids folkbildning

Ta del av föreläsningen Hip hop som folkbildning som hölls av Johan Söderman, biträdande professor i musikpedagogik vid Malmö högskola under Studieförbundet Vuxenskolans regionstämma i Skåne 22 april 2015.

 

PRESSMEDDELANDE 2015-04-21

När Studieförbundet Vuxenskolan samlas till regionstämma i Skåne riktas fokus på en av vår tids största ungdomskulturer, hiphop. Stämman bjuder på såväl rap battle-show av folkbildande ungdomar som hiphopföreläsning av biträdande professor Johan Söderman.

- Att hiphop är god folkbildning utmanar både det omgivande samhället och våra egna ledningar. Men ingen ungdomsrörelse ger så mycket egenmakt som hiphopen och det är vår uppgift att stödja den, säger Studieförbundet Vuxenskolans regionchef Britt-Marie Jobacker inför stämman.

En som har forskat mycket på hiphop och som ser en tydlig likhet mellan den traditionella svenska folkbildningen och den numera globala hiphopkulturen är den biträdande professorn i musikpedagogik vid Malmö högskola, Johan Söderman.

- I likhet med hur arbetarrörelsen en gång i tiden organiserade sig och med hjälp av folkbildning höjde sin röst i samhället gör svenskar med invandrarbakgrund idag detsamma med hjälp av hiphop, säger Johan Söderman.

I en tidigare studie av Studieförbundet Vuxenskolans hiphop-verksamhet UNITY, visar resultaten att verksamheten som främst genomfördes i utsatta områden hade en stödjande funktion för de deltagande ungdomarnas ordinarie skolgång och utbildning.

- Det är upplyftande att se hur det vi kallar hiphop-pedagogik motiverar unga som fallit ur skolan, att faktiskt satsa på den igen och återstarta sin bildningsresa, säger Britt-Marie Jobacker.

I hiphop-kulturen samsas musik, text, dans och graffiti. Uttrycken har svårt att få gehör i beslutande församlingar även om allt fler kommuner till exempel ger tillgång till så kallade lagliga graffitiväggar. Det sker just nu bland annat i Svedala och Burlövs kommun, där Studieförbundet Vuxenskolan ordnar workshops för ungdomar i graffiti.

- USA:s president, Barack Obama, insåg tidigt att hiphop är en utmärkt väg för unga för att uppnå kunskap och bildning. Det är något som svenska politiker också måste göra, avslutar Johan Söderman.

 

Media är välkomna att närvara på rap battle-show och hiphopföreläsning under Studieförbundet Vuxenskolans regionstämma i Skåne.
Stämman hålls 22 april kl 18.30, på Fabriksgatan 2F, Lund.

För mer information och anmälan till stämman:
Christian Gustavsson, kommunikatör, Studieförbundet Vuxenskolan Skåne
Tel. 0702-71 05 06 christian.gustavsson@sv.se