Tillbaka

Hiphopledare en kraft för unga och för skolan

Studieförbundens hiphopledare utvecklar innovativa metoder som uppmuntrar ungas skrivande och erbjuder pedagogiska metoder för skolan: Det visar en forskarstudie som spänner över hiphop, folkbildning och demokrati.

Under åren 2014 och 2015 har Johan Söderman, biträdande professor i musikpedagogik på Malmö högskola på uppdrag av Region Skåne tagit fram en forskarstudie. I den synliggör han skånska studieförbunds hiphopverksamheter och deras kopplingar till läs- och skrivfrämjande.

- Det är intressant att se att studieförbundens stora musikverksamhet i form av hiphop inrymmer så mycket bildning. Att det är läs- och skrivfrämjande med utgångpunkt från en lust till musiken och som en del i ett sökande efter sin identitet, säger Ann Lundborg, utvecklare för folkbildning och bibliotek på Region Skåne.

Hiphopverksamheterna, som vänder sig till unga 13-25 år, visar en stor bredd med läsecirklar, skrivarverkstäder, show, musikal, föreläsningar, konferenser och kollo samt mer traditionella studiecirklar i rap och dans.

I hiphopmusiken är orden i centrum och för studieförbundens ledare och hiphopdeltagarna har ord, skrivande och läsande stor betydelse. Många av de unga i rapporten har ett nära förhållande till språket och ser förmågan att uttrycka sig genom språket som en viktig del i livet.

Rapporten visar att de skånska studieförbundens hiphopverksamhet utvecklar pedagogiska metoder som kan bli en resurs för lärare i kommunala skolor.

- Att det finns så mycket erfarenheter som man skulle kunna dela med sig av till tex skolan, är ett resultat i studien som överraskar mig positivt, säger Ann Lundborg.
Hiphopen knyter an till pedagogiskt arbete och inspirerar både deltagare och ledare/eldsjälar till att utveckla egna pedagogiska metoder. Studien visar att det hos ledare finns innovativ pedagogik som kan inspirera till exempel lärare i svenska.

Genom hiphopverksamheter finns förutsättningar för studieförbunden att erbjuda aktiviteter till nyanlända flyktingar. Aktiviteterna skulle kunna bidra till att de nyanlända snabbare tar till sig både svenska och engelska.

Hiphopen har en bred bas och innehåller olika uttrycksmöjligheter inom till exempel dans, bildkonst och musik. Det innebär att hiphop erbjuder flera alternativ för unga som inte är sportintresserade utan snarare söker utveckling genom kulturaktiviteter.

- Nu tittar vi och Region Skånes kulturnämnd på hur vi kan använda rapporten och att den kommer de skånska kommunerna till del. Det är viktigt att den sprids till de som på olika sätt är berörda av studieförbundens verksamhet, säger Ann Lundborg avslutningsvis.