Tillbaka

Integration i studiecirkel ger många möjligheter!

Yddingestrand är ett flyktingboende i Svedala Kommun. Det ligger jättefint vid stranden. Men idag, en dag i början på mars, är det småregigt och ruggigt.

Jag är här för att besöka en av våra duktiga cirkelledare som jobbar ideellt med att introducera/undervisa människor i det svenska språket. I det här fallet är det Ingrid som är ombudsman på Lärarnas riksförbund till vardags.

Ingrid är en av 8 personer som är engagerade i flyktingboendet med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan. Det finns många fler människor och organisationer som på olika sätt engagerar sig i det här boendet. Det är fantastiskt att veta att det finns så många som vill göra skillnad där de kan. Jag tycker att det är ett lysande exempel på vad civilsamhället kan åstadkomma.

I tidigare samtal med Ingrid om varför hon valt att engagera sig har hon sagt att hon var nyfiken och ville bidra. Hon ville också undervisa eftersom hon är språklärare i botten, men i arbetet som ombudsman finns inte så många tillfällen till det. När jag pratade med henne märkte jag att hon lite, nästan ursäktande, konstaterade att hennes engagemang för svenskgruppen hade blivit något som hon inte hade väntat sig. Hon är van vid att undervisa i skolklass och där intar man en tydlig roll som lärare och man är styrd i undervisningen eftersom man har en läroplan och riktlinjer att följa. Här har Ingrid rollen som cirkelledare och kan låta deltagarna styra mer efter sina behov. Jag som till vardags jobbar med folkbildning vet mycket väl att studiecirkeln som pedagogiskt verktyg är något helt annat än den undervisningen som du får i skolan. Den ger helt andra möjligheter. Det blir på något sätt ett lärande och erfarenhetsutbyte som går åt båda hållen.
Till en början hade deltagarna många grammatiska frågor, men nu har inriktningen blivit mer konversationsträning kring olika ämnen. Ingrid säger att hon har lärt känna dem som vänner. Hon berättar att hon brukar ta med sig något typiskt svenskt att äta varje gång. Så det har bjudits på, fastlagsbullar, kaviar och idag hade hon med sig tunnbröd och messmör.

Ingrid reflekterade lite kring integration. Hennes tankar var att vi måste sluta att tänka på människor som en grupp. Om man ska lyckas med integration behöver vi börja se människorna och skapa bra möten. Ingrid, har hittat en möjlighet att bidra till integration och hon hoppas att hon har kunnat göra något som deltagarna har nytta av både på lång och kort sikt.
Text och bild: Malin Josefsson