Tillbaka

Lövendahl: Folkbildningen har en betydande roll

Just nu håller Region Skåne på att ta fram en ny regional kulturplan som kommer att styra regionens fördelning av resurser till kulturlivet för åren 2016-2019. Vi fick en pratstund med Torbjörn Lövendahl (S) som är ny ordförande i Region Skånes kulturnämnd sedan årsskiftet.

Hur känns uppdraget nu?
Det känns bra, spännande och lärorikt, men det kommer ta tid att bli riktigt varm i kläderna. Det är ett mycket omfattande område. Jag är imponerad av allt det engagemang som jag möter hos de aktörer som vi lämnar regionalt stöd till.

Vilka är de stora frågorna för dig och kulturnämnden?
De stora frågorna för nämnden just detta året har varit och är den Regionala kulturplanen som vi ska ta fram för åren 2016 – 2019. Vi har också lagt ned mycket tid på diskussionen med staten om Kultursamverkansmodellen, som har så stor betydelse för de statsbidrag som lämnas. 

Har du egna erfarenheter av folkbildning och studieförbund?
Ja, jag har lång erfarenhet som studieorganisatör och har suttit i styrelsen för ABF Lundabygden på sin tid. Och fram tills jag blev ordförande i kulturnämnden, representerade jag socialdemokraterna i ABF Skånes styrelse. 

Stödet till folkbildningen ligger under kulturnämnden. Hur ser du på folkbildningens, och särskilt studieförbundens, roll för kulturlivet i Skåne?
Folkbildningen utgör en omfattande arena för kulturen. Jag ser gärna att detta utvecklas. Folkhögskolor och studieförbund är livaktiga kulturella mötesplatser. Folkbildningen är också utbildare och arbetsmarknad för professionella kulturverksamma.

Enligt tillgängliga uppgifter genomför studieförbunden över 300 000 kulturprogram som lockar 18 miljoner besökare i vårt land. Folkhögskolorna har runt 240 000 deltagare i sina kulturprogram. Folkbildningen har med andra ord en betydande roll i det skånska kulturlivet.

Hur ser du på studieförbundens verksamhet kopplat till målen och utmaningarna i den regionala utvecklingsstrategin?
Vi kommer inte att klara att uppnå målen och utmaningarna i den regionala utvecklingsstrategin, utan betydande medverkan och insatser från civilsamhället, där folkbildningen har en betydande roll. Jag ser gärna att vårt samarbete med folkbildningen fördjupas och utvecklas utifrån våra gemensamma strävanden. 

Vilka är de största utmaningarna för studieförbunden framöver, om du tänker i termer av att vara relevanta, attraktiva och samhällsnyttiga.
Som svar på denna fråga väljer jag att citera ur skriften Folkbildningens Vägval & Vilja som antogs vid Folkbildningsrådets representantskapsmöte:

”Folkbildningen vill och ska arbeta mitt i förändringen. För att kunna vara en stark medkraft för medborgarna måste folkbildningen själv våga förändringen, själv stå på tå: förutse, förstå, förklara, debattera, utforska och påverka. Så kan vi möta människors nya utmaningar och ta tillvara den positiva kraften i deltagarnas engagemang och lust till lärande och gemenskap.”

Tack för den här intervjun. Som avslutning, har du något medskick till Studieförbundet Vuxenskolan inför framtiden?
Mitt medskick till Studieförbundet Vuxenskolan och andra som verkar i folkbildningens tjänst är: Tag plats!