Tillbaka

Efter Mitt Val - Nu röstar åtta av tio

Med ambitionen att öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning genomförde Studieförbundet Vuxenskolan folkbildningsinsatsen Mitt Val 2014. Undersökningar från tidigare val har visat att bara två av tio i gruppen röstat. Bland de 280 personer som deltog i Mitt Val var valdeltagandet nu ca 80 %.

Satsningen på Mitt Val tog avstamp i vetskapen om det mycket låga valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Målet var att genom studiecirklar och valdiskussioner med politiker höja valdeltagandet i gruppen. Inför valen 2014 gjordes pilotinsatser på sju platser i landet, bland annat i Kristianstad.

I Kristianstad deltog närmare 50 personer i åtta olika studiecirklar. I cirkeln fick deltagarna lära sig om sina rättigheter att rösta och öva på hur man röstar. Deltagarna fick kunskap om vilka partier som finns och vad de vill i olika frågor.

Och så fick studiecirklarna besök av aktiva politiker. För många av deltagarna var det första gången de träffade en politiker och där de fick chans att själva berätta hur deras situation ser ut.

- Det kändes som att de lyssnade när jag berättade och de frågade vad som behöver bli bättre, säger Lars Callmer som deltog i en av studiecirklarna.

En vecka innan valet arrangerade Studieförbundet Vuxenskolan en stor valdiskussion i Kristianstad där
alla deltagare i Mitt Val var inbjudna för att lyssna på och ställa frågor till politiker från kommunen. Det kom drygt ett hundra personer till valdiskussionen vilket gjorde den till en av de mest välbesökta debatterna i Kristianstad. Många fler än de som deltog i Mitt Val kom till diskussionen.

- Debatten var det bästa, då fick man säga det man ville, säger Mattias Östensson, en av deltagarna snabbt på frågan om vad som var det bästa med Mitt val.

Samtliga partier i Kristianstad kommunfullmäktige var på plats under debatten med kända namn. Folkpartiet representerades av Christer Nylander som är riksdagsledamot från Kristianstad.

- Ett av mina starkast minnen av från valrörelsen 2014 är valdebatten på Barbacka i Kristianstad som arrangerades av Mitt Val. Den var roligare, varmare och innehöll mer av överraskning än någon annan debatt. Kluriga frågor, spontanitet och ärlighet präglade publikens interaktivitet. Och vi som var satta att svara tvingades lämna våra inövade svar och nedskrivna anteckningar för att fundera nytt, säger Christer Nylander.

Den preliminära utvärderingen av Mitt Val visar på att satsningen varit framgångsrik, både för att få fler att gå att rösta men också för att stärka deltagarnas kunskap och intresse om politik och samhällsfrågor. Man upplever att man har fått bra information om vad partierna står för och att man känner sig mer delaktig i valet än tidigare. Det går inte att ta miste på stoltheten i att ha klarat av att rösta till såväl kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige som riksdagen.

- Jag visste vad jag gjorde när jag röstade säger Lars Callmer och ler stort.

Studiecirkeln har stärkt självkänslan som gör att man vågar mer nu, som att säga ifrån. Flera av deltagarna vittnar om att de nu pratar mer politik och följer nyheterna mer än tidigare. Att rösta i nästa val? Ja, det är självklart för deltagarna.

- Mitt Val var en riktigt bra satsning. Ur demokratisk synpunkt är det helt avgörande att fler gör sin röst hörd och att fler perspektiv hörs i valdebatten. Resultatet var dessutom mycket lyckat, bland dem som deltog var valdeltagandet högt. Jag hoppas att jag nästa valrörelse ska få uppleva fler tillfällen som det i Kristianstad 2014, avslutar Christer Nylander.