Tillbaka

Ny arrangör för Skåneveckan för psykisk hälsa

Region Skåne har ingått en ny överenskommelse med Studieförbundet Vuxenskolan om att arrangera Skåneveckan för psykisk hälsa som hålls i oktober varje år. Veckan genomförs för att ökad kunskap och samtal om psykisk ohälsa.

Region Skåne har samordnat och genomfört Skåneveckan årligen sedan 2010, då i samverkan med den nationella kampanjen (H)järnkoll. Kampanjen har upphört och Region Skåne ingår nu en ny överenskommelse med Studieförbundet Vuxenskolan om samverkan för Skåneveckan 2017.

- Vi är naturligtvis stolta över att få uppdraget att arrangera Skåneveckan. Studieförbundet Vuxenskolan har varit engagerade i veckan under alla år och det känns som ett naturligt nästa steg, säger Åsa Björk, tf regionchef på Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne.

Studieförbundet Vuxenskolan har anställt Jenny Sjöö som projektledare för Skåneveckan 2017. Jenny har haft rollen som projektledare för Skåneveckan under flera år. Hon har varit engagerad i kampanjen (H)järnkoll och även varit med och startat föreningen (H)järnkoll Skåne tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

- Jenny Sjöö har gjort ett fantastiskt jobb med Skåneveckan tidigare och har ett brett nätverk bland de som arbetar med psykisk hälsa i Skåne. Vi är glada över att Jenny har tackat ja till att projektleda veckan för oss i år, säger Åsa Björk.

Skåneveckan för psykisk hälsa arrangeras i oktober varje år och finansieras av Region Skåne. Det är en vecka fylld med olika arrangemang runt om i hela Skåne, för att öka kunskapen om och förståelsen för psykisk ohälsa.

Programpunkterna arrangeras av många olika organisationer, kommuner, arbetsplatser och samordnas 2017 av Studieförbundet Vuxenskolan som sedan tidigare samarbetar med flera intresse- och brukarorganisationer, bl a föreningen (H)järnkoll, Schizofreniförbundet och OCD-föreningar i Skåne.

 

Kontakt:

Åsa Björk, tf regionchef, Studieförbundet Vuxenskolan, asa.bjork@sv.se | 0701-450234

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser och kulturarrangemang. SV är det mest lokala studieförbundet och har verksamhet i Skånes alla kommuner.

SV ska erbjuda kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang. Dels för den enskilda människan, dels för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar.