Tillbaka

Ny integrationssatsning i Svalöv

Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats bidrag till integrationsprojekt genom studiecirklar med asylsökande och nyanlända i Svalövs kommun. Projektet kommer att dra igång under hösten 2016.

En del av projektet är studiecirklar i samhällskunskap för asylsökande och nyanlända för att stärka och påskynda möjligheten till en lyckad etablering och ökad delaktighet. I studiecirklarna kommer deltagarna att få kunskap om svenska samhället och hur svensk demokrati fungerar på lokal, regional och nationell nivå.

- Genom att vi kan erbjuda den här typen av studiecirklar i Svalöv får deltagarna ökade kunskaper och samtidigt en meningsfull aktivitet och samhörighet, säger Maja Gustafsson, regional projektledare på Studieförbundet Vuxenskolan.

Den andra delen av projektet som även det startar nu i höst består av matlagningscirklar där matkulturer möts. I cirklarna kommer blandad svensk och mellanösternmat att lagas, bakas, smakas och upplevas.

- Vi vill genom mat, skapa positiva möten och förståelse mellan deltagarna med förhoppningen om att nya vänskapsband knyts, säger Michelle Sandberg verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan som ansvarar för projektet.

Studiecirklarna är utformade för att kombinera språkträning samtidigt som man får lära sig laga mat, något som ska göra det extra kul, gott och meningsfullt.
Totalt planerar Studieförbundet Vuxenskolan att genomföra fem studiecirklar med plats för upp till 60 deltagare i Svalöv under hösten.

Är du intresserad av att delta i en matlagningscirkel i höst så får du gärna höra av dig till michelle.sandberg@sv.se