Tillbaka

Ny överenskommelse i Skåne

Under 2016 arbetade folkbildningen i Skåne och Region Skåne fram en överenskommelse. Syftet med överenskommelsen är att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet. Överenskommelsen är unik och den första i sitt slag i Sverige.

Överenskommelsen pekar ut sju gemensamma områden som parterna är överens om är särskilt angelägna att samverka kring och utveckla gemensamt. Dessa är; Demokrati, Integration, Mångfald, Kompetensförsörjning och arbetsmarknad, Kultur, Miljö, Folkhälsa.

- Vi har stora förhoppningar om att fler beslutsfattare får upp ögonen för folkbildningens betydelse i samhället och förstår potentialen i att samarbeta med studieförbunden på en rad olika områden, säger Britt-Marie Jobacker, regionchef på Studieförbundet Vuxenskolan.

Överenskommelsen mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne undertecknades hösten 2016 av Föreningen Skånes Studieförbund i samverkan, Föreningen Skånes Folkhögskolor i samverkan, Skånes Bildningsförbund och Region Skåne genom kulturnämnden och utvecklingsnämnden.

Dokument:
Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne

Övergripande tematisk handlingsplan (bilaga till överenskommelsen)