Tillbaka

Nya steg för dementa i dansprojekt

Region Skåne har beslutat att stödja utvecklingsprojektet Dans för dementa som genomförs i samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Skånes dansteater. Med Dans för dementa erbjuds personer med demenssjukdom möjligheten att uppleva det positiva med dans.

Projektet ska bidra till att personer med demens ska upptäcka att dans kan höja livskvaliteten. Studieförbundet Vuxenskolan har sedan länge en omfattande verksamhet för personer med demens, med bland annat högläsning, minnesträning och musikunderhållning. Skånes dansteater har utvecklat verksamhet med dans för Parkinsonsjuka. I projektet Dans för dementa ska man tillsammans utveckla verksamhet som bidrar till ökad livskvalitet för personer med demens.

- Vi vill genom projektet skapa meningsfullhet och värdighet för individen. Förhoppningen är att det berikar alla inblandade och att vi ser lika goda effekter som i Dans för Parkinson., säger Maja Gustafsson, projektledare på Studieförbundet Vuxenskolan i en kommentar.

Dans kan vara och uttryckas på många olika sätt, det är något alla kan utöva och det är ett sätt att kommunicera. Utvecklingen sker i dialog med Minneskliniken i Malmö.

- Vi vet från tidigare satsningar att dansen påverkar den psykiska och fysiska hälsan, men också det sociala livet på ett positivt sätt, säger Maja Gustafsson.

Projektet Dans för dementa ska utveckla arbetsmetoder för att leda dansverksamheten för personer med demenssjukdom. Det handlar också om att utbilda ledare som kan sprida och etablera verksamheten på många platser i Skåne för att göra dansen tillgänglig för så många som möjligt.

Region Skåne har beviljat stöd till satsningen som ska pågå under 2017 och 2018 ett stöd om 213 000 kr. Det är medel som ska stärka folkbildningens bidrag till Skånes regionala utveckling och är en del av överenskommelsen mellan Region Skåne och folkbildningen i Skåne.