Tillbaka

Odla hållbart och trendigt i staden

Det är inne att vara ute. Att odla i staden är ett sätt att vara det. Det handlar om gemenskap och att odla tillsammans över gränserna.

Inspirationen hämtades från New York och Buenos Aires å ena sidan och Malmö och Helsingborg å den andra. Stadsodling har blivit en trend internationellt och nationellt. Att allt fler med odlingskunskaper flyttar in till städerna är en förklaring, ekologiskt tänk och hållbarhetsideal en annan.

Projektet i Landskrona började för snart ett år sedan med en ansökan till Landskona Stad. Därefter följde ett träffar på biblioteket med föreläsare från bland annat stadsodlingsprojekten i Malmö och Helsingborg. En studiecirkel bildades och jakten efter en lämplig odlingsyta i centrala Landskrona påbörjades, samtidigt som olika sponsorer och intresserade kontaktades personligen eller via Facebook.

Snart ett år senare står 14 pallkragar på en gräsyta mellan Citadellets koloniområde och höghusområdet Fröjdenborg. På torsdagskvällar samlas kärntruppen och för att vattna, se till grödorna och sätta nya plantor. Mangold, gurka, pumpa, spansk körvel, ringblomma…

- Vi har lärt oss jättemycket. Inte bara om odling utan också hur man söker tillstånd och vem som har hand om vad i kommunen, säger Freja Norrman och Julia Wall som till vardags går på Albins folkhögskola och är engagerade i projektet Omställning Landskrona.

Pallkragarna fick de av Folkuniversitetet, jorden från Ohlsons AB, vattnet från koloniföreningen… Det påtas i pallarna och nyfikna ögon följer arbetet. Nyfikenheten leder till frågor om man får vara med och svaret blir ja. Öppenhet råder, några av pallkragarna används redan av en skola och en förskola.

- Visst innebär det mycket jobb, men man får vara ute och träffa människor. Äldre möter yngre och alla fascineras av att det växer. Alla kan odla, konstaterar verksamhetsutvecklaren på Studieförbundet Vuxenskolan Snezana Alagic.

Under sommaren kommer pallkragarna att prunka och någon gång i augusti september blir det skördefest. Tid och plats är inte bestämd, bara att det kommer att bli av.