Tillbaka

Hållbar utveckling gör vi tillsammans!

Hållbar utveckling är en avgörande framtidsfråga. Vad ser kommun- och regionpolitiker i Skåne för lokala utmaningar när det gäller hållbar utveckling och hur ser de på folkbildningens roll och att samverka med civilsamhället? Vi låter politiker ge sin syn på dessa frågor i en serie mini-intervjuer som vi publicerar löpande här. 

Kommunerna och regionerna pekas ofta ut som nyckelaktörer när det gäller lokal hållbar utveckling. Civilsamhället, där studieförbunden ingår, har en central roll för att skapa engagemang och kunskap kring de globala målen för hållbar utveckling, som spänner över såväl demokratisk som social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Vilken politiker tycker du att vi ska intervjua?  Följ oss på Facebook och tipsa oss där!

Intervjuer med politiker i Skåne:

     
     
Leif Sandberg (C) Tomelilla "Inom hållbarhet tror jag att gemensamma tema- och seminarieaktiviteter skulle skapa de plattformar som behöver byggas."
     
Lisa Flinth (L) Landskrona  "En inbjudan eller utsträckt hand kan då göra stor skillnad för att vi gemensamt ska kunna lyfta blicken och få till energin som krävs för att tänka nytt."