Tillbaka

Intervju med Annette Linander

Annette Linander (C), v ordförande i regionstyrelsen Region Skåne

Hur ser du på att samverka med studieförbund för att lyckas med regionens välfärdsuppdrag?
- Samverkan med studieförbund är mycket viktigt och en fortfarande undernyttjad resurs.

När du tittar på regionens utmaningar nu och den närmsta framtiden, inom vilket eller vilka områden ser du då att folkbildning kan vara en del av lösningen?
- Jag ser till exempel informationsinsatser kring digitalisering som ett sådant område, men också kompetensförsörjning för att få de som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden att ta steg i riktning mot utbildning och jobb. Folkbildning kan också bidra till att förebygga generationsklyftor.

Om du skulle lämna in en motion till regionfullmäktige som involverar folkbildning, hur skulle rubriken och första Att-satsen i ditt förslag till beslut se ut?
- Då skulle jag skria en motion med förslaget att ge regiondirektören i uppgift att tillsammans med berörda tjänstemän inom digitalisering och IT inleda samtal med folkbildningen i syfte att starta informations- och utbildningsinsatser kring 1177.se

Slutligen, vilken politiker i Skåne vill du skicka frågorna vidare till?
- Jag skickar frågorna vidare till Niklas Larsson, kommunstyrelsens ordförande i Osby men också ordförande i Folktandvården Skåne.