Tillbaka

Rådgivarna som ökar kunskapen om övergrepp mot personer med utvecklingsstörning

Att ha en funktionsnedsättning i kombination med att vara i beroendeställning ökar risken att råka ut för övergrepp. Den insikten gjorde att bl a Barbro Carlsson tog initiativ till Rådgivningsgruppen Mellersta Skåne för 16 år sedan. Tillsammans med bland andra polis- och rättsväsende, Brottsofferjouren och Studieförbundet Vuxenskolan har de sedan dess ökat kunskapen hos många om när brottsoffret är en person med utvecklingsstörning.

Den 22 februari är det den internationella brottsofferdagen som bidrar till att uppmärksamma brottsoffrens situation, men som också sätter ljuset på de organisationer som arbetar med brottsoffer, som till exempel Brottsofferjouren som Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med över hela landet. 

I Skåne sker samarbetet främst genom den så kallade Rådgivningsgruppen Mellersta Skåne som arbetar för att öka kunskapen om övergrepp mot personer med utvecklingsstörning och olika tillstånd av autism. Initiativtagare till Rådgivningsgruppen var bl a polis, advokat, Barbro Carlsson, psykolog och verksam vid Vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun.

- När vi startade så fanns inte mycket skrivet om övergrepp mot människor med utvecklingsstörning, kunskapen inom rättsväsendet var mycket låg, men det har ändrats under årens lopp tack och lov, säger Barbro Carlsson. 

Rådgivningsgruppen startade 2002 och består av representanter från polis- och rättsväsende i mellersta Skåne, Brottsofferjouren Mellersta Skåne, Vuxenhabiliteringen Mellersta Skåne, samt Eslövs, Höörs, Hörby, Kävlinge, Lomma, Staffanstorps och Lunds kommuner.

- Vi har hela tiden samarbetat med Studieförbundet Vuxenskolan som ger oss stort stöd i att kunna genomföra våra arrangemang, säger Barbro Carlsson.

Rådgivningsgruppen har sedan starten 2002 arrangerat seminariedagar kring övergrepp mot vuxna människor med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd varje år. Bland föreläsarna märks såväl expertis från medlemmarna i gruppen, som externa föreläsare, vilket varit uppskattat. Sammanlagt har Rådgivningsgruppen nått ca 1500 personer genom de årliga seminariedagarna.

- Utöver seminariedagarna, har vi tagit fram utbildningsmaterial och gjort konkreta handlingsplaner som ska användas vid misstankar om övergrepp. Vi har också skrivit lättläst material som ska kunna användas för personerna med utvecklingsstörning, säger Barbro som står bakom en stor del av materialen.

Att Rådgivningsgruppens arbete har gjort skillnad är tydligt. Det som bland annat har ändrats de senaste åren är att speciella poliser utreder misstankar om övergrepp, poliser som har speciell kompetens kring hur man ska förhöra personerna; polis och åklagare ska snabbare ta sig an ett ärende om personen har en utvecklingsstörning. 

- Det svåra är att vuxna personer med utvecklingsstörning alla är myndiga, men att deras utvecklingsnivå ligger på en lägre nivå, motsvarande ett barn under 11 år, vilket är viktigt att känna till och att beakta vid t ex förhör med personerna, menar Barbro Carlsson.

Kunskap om vilka brott som drabbar personer med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd och i vilken omfattning detta sker, är begränsad. Både internationell och nationell forskning pekar på en tendens till ökad risk för att dessa människor kan utsättas för brott. Medvetenheten om brottsrisken är generellt låg.

- Vi ser det som en viktig uppgift att även brukare själva ska kunna vända sig till någon i Rådgivningsgruppen kring frågor om olika brott för att få stöd. Vi kan då också hänvisa till det lättlästa materialet, där de kan lära sig vad som räknas som ett brott och vad de ska göra när de känner sig utsatta, säger Barbro Carlsson. 

Rådgivningsgruppen gör med sitt arbete stora folkbildande insatser genom att slå hål på vanliga myter om brott mot personer med utvecklingsstörning, att lyfta fram olika riskfaktorer för brott och att synliggöra tecken och symptom som kan tyda på att övergrepp har begåtts mot personer med utvecklingsstörning.