Tillbaka

Region Skåne tecknar 3-årigt avtal om psykisk hälsa

PRESSMEDDELANDE 2018-10-09

Idag har regionstyrelsen i Region Skåne beslutat att ingå ett treårigt avtal med Studieförbundet Vuxenskolan Skåne om att samordna och utforma Skåneveckan för psykisk hälsa. Avtalet är i form av en så kallad IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap. Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka fylld med arrangemang för att förmedla kunskap, samtala om och förändra attityder kring psykisk ohälsa.

Skåneveckan för psykisk hälsa pågår just nu runt om i Skåne och för andra året i rad är det Studieförbundet Vuxenskolan som samordnar veckan. I år genomför ca 50 olika arrangörer närmare 100 programpunkter på femton olika orter i Skåne.

- Det är glädjande att Region Skåne väljer att ge  Studieförbundet Vuxenskolan i uppdrag att utforma Skåneveckan för psykisk hälsa de kommande tre åren. Vi har visat att vi kan nå ut brett med de här viktiga frågorna och att få till stånd en IOP är ett välkommet kvitto på den resurs vi är för Skånes utveckling, säger Åsa Björk, regionchef på Studieförbundet Vuxenskolan Skåne.

I det avtal som regionstyrelsen beslutade skriver Region Skåne: ”Hösten 2017 samordnades veckan av Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund i Skåne på uppdrag- och med bidrag av Region Skåne. Ett samarbete som föll mycket väl ut och vi kunde tillsammans leverera den hittills mest omfattande och välbesökta Skåneveckan sedan start. Genom Studieförbundet Vuxenskolans kanaler och lokaler kunde arrangemang hållas på fler orter än tidigare och information om veckan nå ut bredare.”

- En vecka som sätter strålkastarljus på psykisk hälsa och på de många aktörer, inte minst i civilsamhället, som arbetar för att motverka och förebygga ohälsa är en oerhört viktig manifestation. Men vi ser ett stort behov av folkbildande insatser året om, då ohälsan är ett allt större samhällsproblem. Inte minst bland unga, men också bland seniorer, ofta till följd av ensamhet och isolering, säger Åsa Björk i en kommentar.

Programmet för årets Skåneveckan för psykisk hälsa och de arrangemang som livesänds hittar du här: www.skaneveckan.com