Tillbaka

Remissvar på förslag till regional kulturplan

Under 2015 arbetar Region Skåne fram en ny regional kulturplan för åren 2016-2019. Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne har lämnat ett remissvar på förslaget till ny kulturplan.

Studieförbundet Vuxenskolan är generellt positiv till förslaget till regional kulturplan. Det är positivt att kulturplanen lyfter upp vikten av samverkan och att en mångfald av aktörer är avgörande förutsättningar för ett starkt kulturliv i Skåne. Studieförbunden är en högst närvarande och mångfaldig aktör.

Studieförbundet Vuxenskolan ser också att skrivningen kring folkbildningens roll har utvecklats och stärkts sedan förra kulturplanen. Det är centralt att det i kulturplanen tydliggörs att studieförbunden har ett bredare samhällsuppdrag än att bidra till ett starkt kulturliv.

Läs remissvaret i sin helhet [pdf]
Här hittar du förslaget till regional kulturplan [extern länk]