Tillbaka

Samtalssugna deltagare på SV ARENA om integration

När Studieförbundet Vuxenskolan under mars arrangerade tre stycken dialogmöten om integration i Skåne fylldes lokalerna av närmare etthundra samtalssugna deltagare. Träffarna gick under namnet SV ARENA Integration och arrangerades i Malmö, Eslöv och Hässleholm.

Inte på länge har integrationsfrågan varit så diskuterad som nu. I media, runt köksbord, på arbetsplatser, bussar, Facebook, Twitter och i de politiska församlingarna stöter och blöter människor frågan. Genom att arrangera dialogmöten där människor kan ventilera sina åsikter och erfarenheter och lyssna till andras vill Studieförbundet Vuxenskolan skapa en arena för angelägna samhällsfrågor.

- Vi gör den här satsningen för att det öppna samtalet är stärkande för människor och samhälle. För att vi som folkbildare känner ett ansvar, säger Britt-Marie Jobacker, regionchef för Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne.

I Malmö hade dialogmötet rubriken ”Integration när den är som bäst” och inleddes bland andra av krögarprofilen Sadoo Iskandarani och städbolags-VDn Jovan Diec, utsedd till Årets jobbkomet i Malmö, som kunde berätta om sina goda erfarenheter av att jobba integrationsfrämjande genom sina företag.

- Det är så givande att höra andras egna berättelser och erfarenheter. Det blir konkret och lätt att själv komma in i samtalet. Intressant att diskussionen sedan handlade mycket om hur mycket av ansvaret som ligger på samhället och vad man själv kan göra, säger Bozana Novakovic, SV Malmö som arrangerade arenan.

Även i Hässleholm inleddes SV ARENA Integration med erfarenheter från en restaurangägare, nämligen Emin Sen som hade sällskap av Tommy Karlsson från Hässleholms IF och kunde berätta om det integrationsarbete som görs i idrottsföreningen.

- Vi fick så många roliga och gripande berättelser och händelser från de som var med på mötet. Slutsatsen var att det finns problem för samhället, med bemötande vid ankomsten  och svårt med etablering. Men samtidigt så stor möjlighet, framförallt i framtiden, konstaterar Iwona Brenk, SV Nordöstra Skåne ansvarig för arenan i Hässleholm.

I Eslöv samarbetade Studieförbundet Vuxenskolan med Herbert Felixinstitutet som fokuserar på invandring och entreprenörskap. Där hade dialogmötet rubriken ”Hur lyckas man i Sverige som invandrare?” och inleddes av Spiros Mylonopoulos, styrelseordförande i Bergendahls.

- Diskussionen kom att handla mycket om vad som har förändrats från 1970-talet till idag och vilken resurs invandringen innebär för samhället, säger Stefan Theander, SV Västra Skåne som ledde dialogmötet i Eslöv.

De SV Arenor som arrangerades i Skåne är tre av totalt 30-talet arenor på temat integration som Studieförbundet Vuxenskolan ordnat runt om i landet under våren.

Arbetet kommer att följas upp på olika sätt, bland annat med ett Afternoon Tea-föredrag i Hässleholm 22 april och så planeras för en ny SV ARENA i Malmö med fokus på kvinnliga erfarenheter av bra integration.