Tillbaka

Samverka kring kultur och folkbildning för psykisk hälsa

Publicerad i Trelleborgs Allehanda 151008

På lördag arrangeras Världsdagen för psykisk hälsa i Trelleborg. Där medverkar representanter från bl a Försäkringskassan i ett panelsamtal om kultur, folkbildning och psykisk hälsa tillsammans med oss. Det är ett utmärkt tillfälle att få svar på vår fråga: Är ni beredda att på allvar samverka med sådana som oss, för att med kultur och folkbildning rehabilitera människor med psykisk ohälsa?

Den psykiska ohälsan ökar i vårt land. Det är en enorm utmaning för hela samhället. De offentliga aktörer som har ansvar för att få människor tillbaka i yrkesliv eller studier måste bli bättre på att samverka med fristående aktörer inom till exempel kultur och folkbildning.

Unga människor som står på tröskeln till arbetslivet. Personal som går in i väggen. Depression, ADHD, Autism, Bipolaritet, diagnoserna är många, listan kan göras lång. Individer med dessa stigmatiserande funktionssätt har ingen given plats. De hamnar i ett utanförskap och tillåts inte vara delaktiga på grund av den rädsla och okunskap som finns i samhället. För den enskilde individen innebär det oftast isolering som leder till en nedåtgående spiral av försämrat självförtroende, lägre självinsikt och förvrängd självbild.

Hur kan man möta dessa människor? På vilket sätt arbetar myndigheter med frågan? Vilka alternativ finns? En sak är tydlig, att människor med psykisk ohälsa som vi möter ofta upplever att de hamnar mellan stolarna, någonstans mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det drabbar både den enskilde individen och de anhöriga.

Vi ser att lösningen för många med psykisk ohälsa ofta finns utanför myndighetssfären. Kreativa Akademin i Lund är ett sådant alternativ, som nu genomför ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden och i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Kreativa Akademins verksamhet är en form av kulturrehabilitering där teater är arbetsmetoden. Genom daglig verksamhet under arbetsliknande förhållanden som siktar mot ett tydligt mål, en teaterföreställning, skapas mening för de som deltar. En mening där enskilda individer i samverkan med andra får en funktion och en social gemenskap, ett innanförskap.

Teater som arbetsmetod bygger på varje individs styrkor och kompetenser och förbereder inför en framtid som en aktiv samhällsmedborgare. Teaterföreställningarna är också folkbildande och bidrar till att sticka hål på de fördomar och myter som finns om psykisk ohälsa.

Trots otaliga försök till att hitta en fungerande dialog med ansvariga myndigheter möts vi av en oroväckande tystnad. Vi ställer oss frågan – vad beror den på? Passar vår fristående verksamhet inte in i ert uppdrag? Litar ni inte på att verksamheten ger resultat?

När det gäller det sistnämnda finns inget skäl till oro. För det Kreativa Akademin hittills uppnått med sin kulturrehabilitering talar sitt tydliga språk. Utvärderingen av det pilotprojekt som stöddes av Finsam där såväl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan ingår visade strålande resultat.

Människor har släppt sitt bidragsberoende, blivit mer självständiga, fått en mer positiv självbild och söker aktivt en plats i samhället. Eller som en av deltagarna uttryckte det: Kreativa Akademin har gjort mig lite klokare, lite lyckligare och ta mig fan lite snyggare också.

Låt oss få ett klart svar på vår fråga på lördag: Är ni beredda att på allvar samverka med sådana som oss, för att med kultur och folkbildning rehabilitera människor med psykisk ohälsa?

Magnus Nylander, Verksamhetsledare Kreativa Akademin
Britt-Marie Jobacker, Regionchef Studieförbundet Vuxenskolan Skåne
Jonas Bredford, deltagare Kreativa Akademin och ordförande RSMH Lund